Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage DentaCare lub komunikatora Messenger jest DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage DentaCare lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: DentaCare sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.dentacare.pl
 • telefonicznie: 500 900 603

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: DentaCare sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 • przez e-mail: IOD@dentacare.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania fanpage’m DentaCare, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DentaCare sp. z o. o. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fan page’m DentaCare;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do DentaCare sp. z o. o. poprzez komunikator Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DentaCare sp. z o. o. polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z DentaCare sp. z o. o.;
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów DentaCare sp. z o. o., za które DentaCare sp. z o. o. uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane DentaCare sp. z o. o., jako prowadzącemu fanpage.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage DentaCare, lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage DentaCare mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez DentaCare sp. z o. o. okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage DentaCare, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez DentaCare sp. z o. o. własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DentaCare sp. z o. o., posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

DentaCare sp. z o. o. może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z DentaCare sp. z o. o. w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).

 

 • Rabat
  rodzinny

 • System
  ratalny

 • Płatności
  kartą

 • klimatyzacja

 • wi-fi

 • parking

 • podjazd dla
  niepełnosprawnych

 • powiadomienia
  SMS

 • kącik zabaw
  dla dzieci

 • muzyka
  w gabinecie

 • sklep
  stomatologiczny

inne udogodnienia