Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

Spełniając obowiązek wynikający z art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021r. poz.1941), Denta Care sp. Z. O. O. informuje, że w placówkach Denta Care zainstalowane i stosowane są aparaty rentgenowskie.
Dawki promieniowania emitowane do środowiska nie przekraczają dawek granicznych określonych w Załączniku nr 4 do Ustawy Prawo Atomowe.

Information on the impact of activities performed by an organization on human health and the environment

Fulfilling the obligation arising from art. 32c pt. 2 of the Act on Atomic Law (Journal of Laws of 2021, item 1941), Denta Care sp. Z. O. O. informs that in Denta Care facilities X-ray machines are installed and used.
The radiation doses emitted to the environment do not exceed the dose limits specified in Appendix 4 to the Atomic Law.

 • Rabat
  rodzinny

 • System
  ratalny

 • Płatności
  kartą

 • klimatyzacja

 • wi-fi

 • parking

 • podjazd dla
  niepełnosprawnych

 • powiadomienia
  SMS

 • kącik zabaw
  dla dzieci

 • muzyka
  w gabinecie

 • sklep
  stomatologiczny

inne udogodnienia