Usługi DentaCare

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych.

Dla przeciętnego pacjenta chirurgia kojarzy się ze strachem i bólem. Nowoczesne metody leczenia stosowane w klinikach DentaCare opierają się na dwutorowym działaniu:

 • Walka ze strachem – poprzez premedytację farmakologiczną i psychiczną (podanie środków uspokajających, zastosowanie gazu rozweselającego – podtlenku azotu i wytłumaczenie przebiegu zabiegu chirurgicznego).
 • Walka z bólem – poprzez wykorzystanie nowoczesnego wachlarza środków anestetycznych tj. środki znieczulające bezigłowe, systemy znieczuleń tradycyjnych szybko działających środków znieczulających, znieczulenie ogólne.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii stomatologicznej należą:

 • Ekstrakcje (również zębów zatrzymanych i niewyrzniętych).
 • Odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku, ekstrakcje zębów mądrości.
 • Plastyka połączeń z zatoką szczękową.
 • Leczenie powikłanych ropni oraz przetok ustno-twarzowych.
 • Resekcje wierzchołka korzeni, hemisekcje.
 • Zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian zapalnych błony śluzowej.
 • Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego – podcinanie wędzidełek.
 • Leczenie nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej i warg oraz guzów nowotworopodobnych.
 • Terapie ortopedyczne złamań zębów, wyrostków zębodołowych, szczęk i żuchwy.
 • Leczenie chorób gruczołów ślinowych i stawów skroniowo-żuchwowych.
Specjaliści wykonujący zabieg:
Paweł Baranowicz Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny
Paweł Baranowicz Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny

Dr Paweł Baranowicz zajmuje się implantologią od 1998 roku. Uczestniczył w wielu kursach z dziedziny chirurgii stomatologicznej, implantologii i implantoprotetyki zarówno w kraju, jak również zagranicą. Jest konsultantem krajowym systemu Bego Semados, konsultantem – opinionleader`em systemu Biomet 3i. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), International Congress of Oral Implantologists (ICOI), Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI).

W 2000 roku Paweł Baranowicz uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie. Od 1998 roku pełnił służbę lekarza stomatologa w 4. Bazie Lotniczej w Warszawie oraz w Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych ONZ w Kielcach. Jest autorem licznych publikacji oraz artykułów prasowych z dziedziny implantologii i implantoprotetyki. Ponadto prowadzi badania z zakresu biomechaniki implantów we współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz Akademią Medyczną w Lublinie.

Otrzymał wyróżnienie w konkursie na Lekarza Roku 2005, 2013 oraz 2014 Jako ekspert – lekarz stomatolog – był odpowiedzialny za metamorfozy laureatek programu „Fabryka Piękna”, wspólnego projektu telewizji Polsat Cafe i tygodnika Gala.

Certyfikaty
Chirurgia stomatologicznaImplantologiaProtetyka na implantach
Umów wizytę
Monika Jodko Lekarz stomatolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Monika Jodko Lekarz stomatolog

Doktor Monika Jodko jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarsko-dentystycznym. Pracowała  w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, następnie rozpoczęła specjalizację z chirurgii stomatologicznej w Mazowieckim Centrum Stomatologii. W pracy kieruje się dobrem pacjenta, dokładną diagnostyką a przede wszystkim kompleksowym leczeniem stomatologicznym na najwyższym poziomie. Jest autorką licznych publikacji naukowych i uczestniczką licznych kursów i szkoleń stomatologicznych.

ImplantologiaChirurgia stomatologicznaStomatologia zachowawczaDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Endodoncja
Umów wizytę
Tomasz Kaczyński lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog
 • pacjenci obcojęzyczni
Tomasz Kaczyński lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog

Ukończył z wyróżnieniem studia a Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Kontynuuje edukację jako doktorant w dziedzinie periodontologii i jest zatrudniony na stanowisku rezydenta w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył dziewięciomiesięczny staż zagraniczny w Selcuk University. Stale podnosi swoje umiejętności na krajowych i zagranicznych kursach. Na co dzień́ zajmuje się kompleksowym leczeniem stomatologicznym, wykonując zabiegi z zakresu periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii. Prywatnie interesuje się sportem i dużo podróżuje.

Certyfikaty
PeriodontologImplantologiaProtetykaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Borhan Kambarji Chirurg stomatolog
Borhan Kambarji Chirurg stomatolog

Doktor ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2005 roku. Następnie po odbyciu stażu podyplomowego wyjechał za granicę. Pracował jako lekarz dentysta w klinice, która działała w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdobył tam doświadczenie zawodowe i zrobił specjalizacje z chirurgi stomatologicznej. Doktor Borhan Kambarji cały czas podnosi swoje kwalifikacje i wzbogaca swoje doświadczenie zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach naukowych. Jest członkiem takich organizacji jak: Jest członkiem takich organizacji jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Chirurgii Szczękowo Twarzowej (International Association of Oral Maxillo-facial Surgery IAOMS), Implantologiczna Akademia Osteointegracji (Academy of Osseointegration).

Certyfikaty
 • Nobel Biocare Global Symposium 2013
 • 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery
 • 23rd Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointergation in Rome

Zobacz więcej

Chirurgia stomatologicznaImplantologia
Umów wizytę
Adam Kubacki Chirurg stomatolog
Adam Kubacki Chirurg stomatolog
Certyfikaty
Chirurgia stomatologicznaStomatologia zachowawcza
Umów wizytę
Przemysław Leszczyński Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny
Przemysław Leszczyński Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny

Doktor Przemysłw Leszczyński to stomatolog w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.
Otwarty przewód doktorski w dziedzinie implantologii „Ocena kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem analizy fraktalnej u pacjentów po zabiegach augmentacyjnych”.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Certyfikaty
 • Chirurgiczne przygotowane jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • Oczekiwania a rzeczywistość kliniczna – Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej. implantologii stomatologicznej
 • Zespołowe leczenie wad szkieletowych twarzoczaszki
 • Implantologia stomatologiczna - kurs do specjalizacji
 • Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym
 • Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki
 • Rozponanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki
 • Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego
 • Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
 • Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
 • Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych
 • Estetyczna odbudowa zębów z zastosowaniem materiałów kompozytowych

Zobacz więcej

Chirurgia stomatologicznaImplantologia
Umów wizytę
Magdalena Marciniewicz Lekarz stomatolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Magdalena Marciniewicz Lekarz stomatolog

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół stomatologii zachowawczej oraz protetyki, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii odtwórczej. Regularnie doskonali kompetencje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Wybiera te, które kładą nacisk na praktyczne rozwijanie umiejętności w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej. Dużą satysfakcję zawodową przynosi jej możliwość zaopiekowania się najmłodszymi pacjentami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi ma łatwość w budowaniu zaufania na linii pacjent-lekarz, co pomaga nawiązać  współpracę w gabinecie stomatologicznym.

Poprzez swoje zaangażowanie oraz pracę na najwyższym poziomie zawsze dąży do osiągnięcia optimum efektu leczniczego. Wizyty u niej to spotkania rzeczowe, nastawione przede wszystkim na dobro pacjenta. Odbywają się się w miłej i komfortowej atmosferze, co jest szczególnie ważne dla pacjentów przejawiających dentofobię. Biegle włada językiem angielskim. Przeprowadza kompleksowe leczenie pacjentów anglojęzycznych.Prywatnie zwolenniczka aktywnych form spędzania wolnego czasu, ciekawa ludzi i różnorodności kultur podróżniczka.

ProtetykaStomatologia zachowawczaChirurgia stomatologicznaLeczenie dzieci/PedodoncjaUsunięcie kamienia nazębnego (scaling)Przegląd jamy ustnejFluoryzacjaPiaskowanie zębówSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Endodoncja
Umów wizytę
Karolina Nawrotek Lekarz stomatolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Karolina Nawrotek Lekarz stomatolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbyła w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej. Regularnie poszerza swoją wiedzę poprzez kursy i szkolenia z zakresu stomatologii zachowawcze z endodoncją, protetyki, chirurgii stomatologicznej. Pacjenci cenią ją za Indywidualne podejście do każdego przypadku, życzliwość oraz estetykę pracy. Prywatnie w wolnym czasie maluje, szkicuje, piecze ciasta, projektuje i szyje na maszynie – uwielbia prace manualne, a zdobyte doświadczenie i umiejętności przekłada bezpośrednio na pole zawodowe.

Certyfikaty
 • Pośrednie rekonstrukcje kompozytowe w zębach bocznych – inlay, onlay, overlay i endokorona.
 • Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne.
 • Jak odbudować brak pojedynczego zęba – wykonywanie mostu adhezyjnego metodą pośrednią i bezpośrednią.
 • Uzupełnienia adhezyjne w zębach bocznych - bezpośrednie i CAD/CAM,
 • Art of Composite.
 • Wypełnianie kanałów różnymi metodami - sukces w leczeniu endodontycznym.
 • Pobieranie wycisku pod prace protetyczne na implantach w teorii i praktyce.
 • Okluzja funkcjonalna: współczesne wyzwania,

Zobacz więcej

ProtetykaChirurgia stomatologicznaLeczenie dzieci/PedodoncjaLakowanieUsunięcie kamienia nazębnego (scaling)Przegląd jamy ustnejFluoryzacjaPiaskowanie zębówStomatologia zachowawczaDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Stomatologia estetycznaEndodoncja
Umów wizytę
Patrycja Ostapiuk-Dąbrowska Lekarz stomatolog

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy ukończyła z drugim najlepszym wynikiem w Warszawskiej Izbie Lekarskiej oraz z trzecim wynikiem w Polsce, za co otrzymała nagrodę II stopnia im. prof. Władysława Szenajcha.  Po skończeniu studiów cały czas poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach, w tym z zakresu implantologii. W 2014 roku rozpoczęła specjalizację z chirurgii stomatologicznej.

Chirurgia stomatologicznaImplantologiaStomatologia zachowawczaDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Endodoncja
Umów wizytę
Jacek Pawłowski Lekarz stomatolog
 • język francuski
Jacek Pawłowski Lekarz stomatolog

Lekarz stomatolog z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Uniwersytet Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego specjalnością jest chirurgia stomatologiczna, szczękowo – twarzowa oraz implantologia. Obecnie w trakcie specjalizacji z Chirurgii Szczękowo – Twarzowej na oddziale klinicznym w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. Absolwent Curriculum Implantologicznego PSI. Wiedzę z zakresu chirurgii oraz implantologii zdobywa uczestnicząc w licznych kursach w Polsce jak i za granicą.

Certyfikaty
ImplantologiaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Katarzyna Perek Chirurg stomatologiczny, implantolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
 • Pacjenci niemieckojęzyczni
Katarzyna Perek Chirurg stomatologiczny, implantolog

W 2004 roku ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest specjalistą chirurgii stomatologicznej.

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pod okiem najlepszych specjalistów w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów oraz jako asystent w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Przychodni CePeLek w Warszawie. Aktualnie lekarz Poradni Periodontologiczno-Chirurgicznej w Mazowieckim Centrum Stomatologii. Cały czas współpracuje z renomowanymi prywatnymi klinikami oraz zdobywa wiedzę na licznych kursach i kongresach naukowych.

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii. Wciąż poszerza swoją wiedzę i kompetencje.

 

Certyfikaty
Chirurgia stomatologicznaImplantologia
Umów wizytę
Agnieszka Peret Specjalista periodontolog
 • Lekarz przyjazny dzieciom
 • Pacjenci anglojęzyczni
Agnieszka Peret Specjalista periodontolog

Doktor Agnieszka Peret jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Od początku ukierunkowana na rozwój w zakresie Periodontologii, od 2013 r. specjalista periodontolog. Zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych zabiegów z zakresu periodontologii m. in.: regeneracji  kości, pokrycie recesji dziąsłowych i wydłużaniem koron zębów do leczenia protetycznego. Uczestniczka wielu kursów i konferencji naukowych w szczególności  w obszarze nowoczesnych technik chirurgicznego leczenia przyzębia i chirurgii śluzówko-dziąsłowej.

Certyfikaty
 • Laseroterapia
 • Od plaśniawek do raka- diagnostyka zmian błon śluzowych jamy ustnej w praktyce lekarza peroidontologa
 • Elektrochirurgia
 • Problemy śluzówkowo- dziąsłowo kostne leczenie chirurgiczne
 • Problemy estetyczne towarzyszące leczeniu pacjentów z chorobami przyzębia
 • Perioortodoncja
 • Wydłużanie koron klinicznych zębów z punktu widzenia praktyka
 • Recesja dziąsłowa
 • Regeneracja tkanek

Zobacz więcej

PeriodontologChirurgia stomatologicznaUsunięcie kamienia nazębnego (scaling)Przegląd jamy ustnejDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)
Umów wizytę
Piotr Piątek Lekarz stomatolog
 • Lekarz przyjazny dzieciom
 • Pacjenci anglojęzyczni
 • Pacjenci niemieckojęzyczni
Piotr Piątek Lekarz stomatolog

Doktor Piotr Piątek jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień praktykuje w klinice DentaCare Warszawa Ursus. Wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i protetyki, endodoncji.

Certyfikaty
 • Art of Composite - Estetyka Kompozytowa bez Tajemnic,
 • Mechaniczno-chemiczne opracowywanie kanałów korzeniowych systemami MTwo, S5 i Reciproc,
 • Wypełnienia kanałów korzeniowych gutaperką systemami Obtura i GuttaFlow
 • Chirurgiczne aspekty w praktyce stomatologicznej

Zobacz więcej

ProtetykaChirurgia stomatologicznaLeczenie dzieci/PedodoncjaUsunięcie kamienia nazębnego (scaling)Przegląd jamy ustnejFluoryzacjaPiaskowanie zębówStomatologia zachowawczaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)EndodoncjaUsunięcie amalgamatu (srebrna plomba) wraz z wypełnieniem
Umów wizytę
Anna Pietrzak Lekarz stomatolog
 • Lekarz przyjazny dzieciom
Anna Pietrzak Lekarz stomatolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, zarówno dorosłych pacjentów jak i dzieci. Szczególnym zainteresowaniem darzy chirurgię stomatologiczną. Wiedzę kierunkową pogłębia uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach praktycznych.  W czasie wolnym zwolenniczka aktywnego stylu życia, żeglarstwa i literatury fantastycznej.

Certyfikaty
Stomatologia zachowawczaLeczenie dzieci/PedodoncjaUsunięcie kamienia nazębnego (scaling)Przegląd jamy ustnejPiaskowanie zębówDiagnostykaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Mateusz Prokopiuk Lekarz stomatolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
 • Lekarz przyjazny dzieciom
Mateusz Prokopiuk Lekarz stomatolog

Stomatologiem zostałem z powołania. Już we wczesnych latach szkolnych wybrałem ten zawód i z determinacją dążyłem do zrealizowania swojego marzenia kończąc Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku lekarsko-dentystycznym. Zaangażowanie i pasja z jaką wykonuję swoją pracę, pozwalają mi na precyzyjne układanie i wdrażanie kompleksowych programów leczenia, co daje mi dużą satysfakcję, a moim pacjentom zdrowy uśmiech i poprawę samopoczucia. W codziennej praktyce zajmuję się leczeniem zachowawczym i protetyką, w szczególności estetyczną odbudową zębów. Kieruję się przy tym interdyscyplinarnym podejściem do pacjenta, konsultując wymagające przypadki z innymi specjalistami, dzięki czemu pacjent otrzymuje kompleksową i zindywidualizowaną opiekę stomatologiczną. Bardzo ważny jest dla mnie dobry kontakt z pacjentami i ich zadowolenie z efektu końcowego.

Certyfikaty
DiagnostykaPrzegląd jamy ustnejStomatologia zachowawczaProtetykaStomatologia estetycznaLeczenie dzieci/PedodoncjaChirurgia stomatologicznaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Usunięcie kamienia nazębnego (scaling)Piaskowanie zębówFluoryzacjaLakowanieUsunięcie amalgamatu (srebrna plomba) wraz z wypełnieniem
Umów wizytę
Anna Sasak Chirurg stomatolog, implantolog
Anna Sasak Chirurg stomatolog, implantolog
Certyfikaty
 • Podstawy leczenia implantologicznego
 • Nowe trendy w implantologii stomatologicznej - T.B.R. ide@implant system
 • Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym
 • Implanty - Innowacje, Konfrontacje, Komplikacje
 • Od Mikro do Makrochirurgii w Stomatologii

Zobacz więcej

ImplantologiaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Magdalena Sośnicka Lekarz stomatolog
 • Lekarz przyjazny dzieciom
 • Pacjenci anglojęzyczni
Magdalena Sośnicka Lekarz stomatolog

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2009r

Chirurgia stomatologicznaLeczenie dzieci/PedodoncjaLakowanieUsunięcie kamienia nazębnego (scaling)Przegląd jamy ustnejFluoryzacjaPiaskowanie zębówStomatologia zachowawczaDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Endodoncja
Umów wizytę
 • Pacjenci anglojęzyczni
Tatyana Sugier Endodonta

Absolwentka Państwowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

Certyfikaty
 • New York University Endodontic Symposium.
 • Laser w endodoncji.
 • Narzędzia endodontyczne i ich zastosowanie.
 • Możliwości nowoczesnej endodoncji i mikrochirurgii: wykorzystanie rotacyjnych niklowo – tytanowych narzędzi i wykorzystania Systemu-B i Obtura-II.
 • Termafil System, Obtura oraz System-B.
 • Nowoczesne metody leczenia endodontycznego.
 • Kongres „Endo-? Perio-? Implant-?
 • Teoretyczno – praktyczne seminarium „Reanimacja w gabinecie stomatologicznym.
 • Odbudowa funkcjonalna i estetyczna uśmiecha w skomplikowanych klinicznych przypadkach.
 • Praktyczne aspekty w codziennej endodoncji” „Nowoczesne Technologie w endodoncji.
 • Zastosowanie włókien szklanych w endodoncji i adhezja ich do zębiny kanału korzeniowego.
 • Nowoczesne Technologie w endodoncji.
 • Nowoczesne podejście do endodontycznego leczenia u dzieci.
 • Estetyczna protetyka, komponenty sukcesu.

Zobacz więcej

Chirurgia stomatologicznaLeczenie dzieci/PedodoncjaStomatologia zachowawczaDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Endodoncja pod mikroskopem
Umów wizytę
Jarosław Turalski Lekarz stomatolog, Specjalista periodontolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Jarosław Turalski Lekarz stomatolog, Specjalista periodontolog

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista periodontolog.

Certyfikaty
 • Bloki kostne, podnoszenie zatok, techniki augmentacji.
 • Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z jednoczasową implantacją „Ring Technique”
 • Problemy estetyczne towarzyszące leczeniu pacjentów z chorobami przyzębia.
 • Najnowsze trendy w implantologii stomatologicznej.
 • Techniki augmentacji kości w implantologii stomatologicznej.
 • Praktyczne aspekty sterowanej regeneracji kości w oparciu o najnowsze dane kliniczne.
 • Professional GBR Training Course of OSSTEM AIC from 21 September to 22 September 2013 in Eschborn.
 • Current Concepts in American Dentistry: Advances and Innovations in Clinical Implantolgy.
 • Praktyczny kurs Implantologiczny w zakresie implantów Nobel Biocare.
 • Concept, Indication and handling of the Friadent Implant System.
 • Course in Prosthetic Solutions.
 • Postępy i innowacje w kształtowaniu wyrostka zębodołowego i podnoszeniu dna zatoki szczękowej.

Zobacz więcej

PeriodontologImplantologiaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Magdalena Walkiewicz Lekarz stomatolog
Magdalena Walkiewicz Lekarz stomatolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od początku studiów szczególnie zainteresowana chirurgią stomatologiczną i stomatologią zachowawczą – w tym kierunku konsekwentnie się rozwija. Uwielbia również pracę z dziećmi. Praca Doktor Magdaleny to także jej pasja. Wciąż szuka najlepszych i najbardziej komfortowych metod leczenia dla pacjentów. Naprawianie uśmiechów bezsprzecznie wiąże się z naprawianiem ludzkich serc – pacjenci są pewniejsi siebie, szczęśliwsi, podnosi się ich komfort życia. Zawód lekarza dentysty wiąże się z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem nowych umiejętności na licznych szkoleniach i konferencjach. Jednak w całym tym ogromie wiedzy należy pamiętać o najważniejszym: pacjencie – jego potrzebach, troskach, oczekiwaniach – i te Doktor Walkiewicz stara się wypełniać.

Certyfikaty
 • MicroJUMP z wykorzystaniem mikroskopu
 • „Podstawy szycia chirurgicznego”
 • Lasotronix: obsługa polskiego lasera SMARTm PRO
 • „DDS Implants – szablony chirurgiczne, planowanie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem CT, plików stl, drukarek 3D”
 • „Co robić, kiedy mój pacjent zemdleje na fotelu?”
 • „ALL-DENT – abrazja powietrzna – leczenie bez bólu i stresu”
 • „Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinku bocznym”
 • „Doskonała obsługa pacjenta”

Zobacz więcej

Stomatologia zachowawczaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Natalia Złotkowska-Kulik Lekarz stomatolog
 • Lekarz przyjazny dzieciom
Natalia Złotkowska-Kulik Lekarz stomatolog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ze stomatologią od zawsze wiązałam swoją przyszłość. Już w liceum zdecydowałam się na klasę o profilu biologiczno-chemicznym. W 2012 roku otrzymałam dyplom ukończenia studiów z tytułem lekarz dentysta. Po ukończeniu studiów odbywałam roczny staż podyplomowy w Białymstoku, gdzie pod okiem specjalistów mogłam pogłębiać swoją wiedzę nabytą w ciągu pięciu lat studiów.  Po ukończeniu stażu podjęłam pracę w DentaCare na Ursynowie, gdzie pracuję już 3 lata.

Praca daje mi ogromną satysfakcję, poczucie spełnienia zawodowego, zadowolenie pacjentów, również tych najmłodszych. Zajmuję się stomatologią zachowawczą, endodoncją, wybielaniem, wykonywaniem licówek, protetyką na implantach, prostą chirurgią a przede wszystkim pogłębiam swoją wiedzę w zakresie protetyki i stomatologii estetycznej i to z tymi dziedzinami stomatologii wiążę swoją przyszłość. Rozpoczęłam również  udział w kursach z implantoprotetyki, które pozwolą mi na wykonywanie protetyki na implantach. Wykonuję zabiegi w sedacji wziewnej u dorosłych i dzieci, które wnoszą do mojej codziennej pracy wiele uśmiechu i radości a co za tym idzie, przyjmowanie ich sprawia mi sporo przyjemności.

W wolnych chwilach gotuję, chodzę do kina i teatru. Interesują mnie nowinki medyczne i podróże, dzięki którym nabieram sił do pracy i nowych wyzwań z nią związanych.

Certyfikaty
 • „Diagnostyka i leczenie deformacji czaszkowo- twarzowo- zgryzowych”
 • „Aspekty kliniczne wykonywania uzupełnień stałych, w szczególności koron i mostów protetycznych”
 • Wiosenne podlaskie spotkania stomatologiczne Augustów 2013
 • „Trudne przypadki leczenia endodontycznego”
 • Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta
 • „Jak odbudować brak pojedynczego zęba – wykonanie mostu adhezyjnego metoda pośrednią i bezpośrednią przy pomocy włókien poliaramidowych typu podwiązka.
 • „Pośrednie rekonstrukcje kompozytowe w zębach bocznych – inlay, onley, overlay i endokorona”
 • „Bezstresowo, bezpiecznie i szybko – odbudowa zębów w odcinku bocznym”
 • “Aspekty kliniczne wykonywania uzupełnień stałych, w szczególności koron i mostów protetycznych”
 • „Całkowita rekonstrukcja protetyczna – od badania do wizyt kontrolnych”
 • „Jak zaplanować i wykonać odbudowę na implantach koron siekaczy, przedtrzonowców, trzonowców. Czy implant to ząb własny?”
 • „Koferdam – czy to trudne?”
 • „Wybielanie – techniki wybielania domowego i gabinetowego zgodne z obowiązującym prawem w Polsce”
 • „Ergonomiczna praca licówkami kompozytowymi – nowa alternatywa dla pacjenta”

Zobacz więcej

Chirurgia stomatologicznaStomatologia zachowawczaProtetykaLeczenie dzieci/PedodoncjaDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Stomatologia estetycznaEndodoncja
Umów wizytę