Usługi DentaCare

Implantologia

Wieloletnie doświadczenie lekarzy DentaCare w implantologii gwarantuje Państwu najwyższą pewność przeprowadzanego leczenia i poczucie, że znaleźliście się we właściwym miejscu.

Jakie implanty stosowane są w DentaCare?
W klinikach DentaCare stosujemy implanty ASTRA TECH oraz STRAUMANN. Implanty te wykonane są z najwyższej jakości tytanu gwarantujące pacjentom bezpieczeństwo i znakomita estetykę. Dodatkowymi zaletami jest ogromna różnorodność elementów protetycznych (łatwe dopasowanie rozwiązań do indywidualnych przypadków) oraz atrakcyjna cena.
Warto pamiętać, że dla każdego Pacjenta, indywidualnie, dobierany jest system implantologiczny.

Co to są implanty?

Implant to tytanowy wszczep umieszczany w kości w miejscu po utraconym zębie. Spełnia on funkcję korzenia zęba i jest filarem dla nowej odbudowy protetycznej. Implanty wykonywane są zarówno w celu uzupełnienia braku pojedynczego zęba, kilku zębów, a także przy całkowitym bezzębiu.
Za sprawą mocnego zrostu z kością zęby na implantach funkcjonują identycznie jak naturalne i są całkowicie nie do odróżnienia od sąsiadujących zębów. Czas funkcjonowania implantów nie jest ograniczony żadnymi barierami.
Stosując zaawansowane metody odbudowy kości i tkanek miękkich odtwarzamy naturalny wygląd nawet w sytuacji, gdy zęby zostały usunięte wiele lat wcześniej. W naszej Klinice techniki regeneracyjne są jedną z wielu podstawowych, codziennych czynności związanych z wszczepianiem implantów.

Jaki jest przebieg leczenia ?

 • Wizyta konsultacyjna

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami Pacjentów tworzymy indywidualny plan leczenia. Opiera się on na dokładnym badaniu stanu zębów i diagnostyce radiologicznej. W naszej pracowni RTG wykonujemy wszystkie wymagane badania (Pantomogramy). Informują one nas o stanie kości i pozwalają na bardzo dokładne zaplanowanie leczenia implantologicznego.

 • Zabieg

Standardowy zabieg wszczepienia implantu polega na minimalnym odsłonięciu kości, a następnie wykonaniu w niej otworu w celu wprowadzenia w to miejsce wszczepu. Po kilku miesiącach potrzebnych dla powstania odpowiednio silnego zrostu implantu z kością (w zależności od miejsca implantacji od 3 do 6 m-cy) na implantach wykonywane są nowe zęby.
Dzięki skutecznym środkom znieczulającym zabieg implantacji jest całkowicie bezbolesny, a ewentualne dolegliwości po zabiegowe skutecznie uśmierzane są za pomocą powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych.
Ostateczne zęby wykonywane indywidualnie z porcelany przez technika pozwalają zrealizować wszystkie oczekiwania Pacjentów dotyczące ich kształtu, wielkości, koloru (stopnia jasności). Nowe piękne, mocne na stałe zamocowane zęby, umożliwiają gryzienie wszystkich pokarmów dzięki czemu dają poczucie wyjątkowej satysfakcji.

Specjaliści wykonujący zabieg:
Paweł Baranowicz Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny
Paweł Baranowicz Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny

Dr Paweł Baranowicz zajmuje się implantologią od 1998 roku. Uczestniczył w wielu kursach z dziedziny chirurgii stomatologicznej, implantologii i implantoprotetyki zarówno w kraju, jak również zagranicą. Jest konsultantem krajowym systemu Bego Semados, konsultantem – opinionleader`em systemu Biomet 3i. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), International Congress of Oral Implantologists (ICOI), Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI).

W 2000 roku Paweł Baranowicz uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie. Od 1998 roku pełnił służbę lekarza stomatologa w 4. Bazie Lotniczej w Warszawie oraz w Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych ONZ w Kielcach. Jest autorem licznych publikacji oraz artykułów prasowych z dziedziny implantologii i implantoprotetyki. Ponadto prowadzi badania z zakresu biomechaniki implantów we współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz Akademią Medyczną w Lublinie.

Otrzymał wyróżnienie w konkursie na Lekarza Roku 2005, 2013 oraz 2014 Jako ekspert – lekarz stomatolog – był odpowiedzialny za metamorfozy laureatek programu „Fabryka Piękna”, wspólnego projektu telewizji Polsat Cafe i tygodnika Gala.

Certyfikaty
Chirurgia stomatologicznaImplantologiaProtetyka na implantach
Umów wizytę
Monika Jodko Lekarz stomatolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Monika Jodko Lekarz stomatolog

Doktor Monika Jodko jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarsko-dentystycznym. Pracowała  w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, następnie rozpoczęła specjalizację z chirurgii stomatologicznej w Mazowieckim Centrum Stomatologii. W pracy kieruje się dobrem pacjenta, dokładną diagnostyką a przede wszystkim kompleksowym leczeniem stomatologicznym na najwyższym poziomie. Jest autorką licznych publikacji naukowych i uczestniczką licznych kursów i szkoleń stomatologicznych.

ImplantologiaChirurgia stomatologicznaStomatologia zachowawczaDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Endodoncja
Umów wizytę
Tomasz Kaczyński lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog
 • pacjenci obcojęzyczni
Tomasz Kaczyński lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog

Ukończył z wyróżnieniem studia a Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Kontynuuje edukację jako doktorant w dziedzinie periodontologii i jest zatrudniony na stanowisku rezydenta w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył dziewięciomiesięczny staż zagraniczny w Selcuk University. Stale podnosi swoje umiejętności na krajowych i zagranicznych kursach. Na co dzień́ zajmuje się kompleksowym leczeniem stomatologicznym, wykonując zabiegi z zakresu periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii. Prywatnie interesuje się sportem i dużo podróżuje.

Certyfikaty
PeriodontologImplantologiaProtetykaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Borhan Kambarji Chirurg stomatolog
Borhan Kambarji Chirurg stomatolog

Doktor ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2005 roku. Następnie po odbyciu stażu podyplomowego wyjechał za granicę. Pracował jako lekarz dentysta w klinice, która działała w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdobył tam doświadczenie zawodowe i zrobił specjalizacje z chirurgi stomatologicznej. Doktor Borhan Kambarji cały czas podnosi swoje kwalifikacje i wzbogaca swoje doświadczenie zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach naukowych. Jest członkiem takich organizacji jak: Jest członkiem takich organizacji jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Chirurgii Szczękowo Twarzowej (International Association of Oral Maxillo-facial Surgery IAOMS), Implantologiczna Akademia Osteointegracji (Academy of Osseointegration).

Certyfikaty
 • Nobel Biocare Global Symposium 2013
 • 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery
 • 23rd Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointergation in Rome

Zobacz więcej

Chirurgia stomatologicznaImplantologia
Umów wizytę
Przemysław Leszczyński Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny
Przemysław Leszczyński Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny

Doktor Przemysłw Leszczyński to stomatolog w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.
Otwarty przewód doktorski w dziedzinie implantologii „Ocena kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem analizy fraktalnej u pacjentów po zabiegach augmentacyjnych”.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Certyfikaty
 • Chirurgiczne przygotowane jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • Oczekiwania a rzeczywistość kliniczna – Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej. implantologii stomatologicznej
 • Zespołowe leczenie wad szkieletowych twarzoczaszki
 • Implantologia stomatologiczna - kurs do specjalizacji
 • Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym
 • Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki
 • Rozponanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki
 • Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego
 • Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
 • Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
 • Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych
 • Estetyczna odbudowa zębów z zastosowaniem materiałów kompozytowych

Zobacz więcej

Chirurgia stomatologicznaImplantologia
Umów wizytę
Patrycja Ostapiuk-Dąbrowska Lekarz stomatolog

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy ukończyła z drugim najlepszym wynikiem w Warszawskiej Izbie Lekarskiej oraz z trzecim wynikiem w Polsce, za co otrzymała nagrodę II stopnia im. prof. Władysława Szenajcha.  Po skończeniu studiów cały czas poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach, w tym z zakresu implantologii. W 2014 roku rozpoczęła specjalizację z chirurgii stomatologicznej.

Chirurgia stomatologicznaImplantologiaStomatologia zachowawczaDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)Endodoncja
Umów wizytę
Jacek Pawłowski Lekarz stomatolog
 • język francuski
Jacek Pawłowski Lekarz stomatolog

Lekarz stomatolog z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Uniwersytet Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego specjalnością jest chirurgia stomatologiczna, szczękowo – twarzowa oraz implantologia. Obecnie w trakcie specjalizacji z Chirurgii Szczękowo – Twarzowej na oddziale klinicznym w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. Absolwent Curriculum Implantologicznego PSI. Wiedzę z zakresu chirurgii oraz implantologii zdobywa uczestnicząc w licznych kursach w Polsce jak i za granicą.

Certyfikaty
ImplantologiaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Katarzyna Perek Chirurg stomatologiczny, implantolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
 • Pacjenci niemieckojęzyczni
Katarzyna Perek Chirurg stomatologiczny, implantolog

W 2004 roku ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest specjalistą chirurgii stomatologicznej.

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pod okiem najlepszych specjalistów w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów oraz jako asystent w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Przychodni CePeLek w Warszawie. Aktualnie lekarz Poradni Periodontologiczno-Chirurgicznej w Mazowieckim Centrum Stomatologii. Cały czas współpracuje z renomowanymi prywatnymi klinikami oraz zdobywa wiedzę na licznych kursach i kongresach naukowych.

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii. Wciąż poszerza swoją wiedzę i kompetencje.

 

Certyfikaty
Chirurgia stomatologicznaImplantologia
Umów wizytę
Karolina Rumińska Lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Karolina Rumińska Lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog

Karolina Rumińska – jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w latach 2008-2009 studiowała w Holandii na Radboud University in Nijmegen. W 2011 uzyskała dyplom lekarza dentysty, a od 2014 jest w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Obecnie jest w trakcie stażu w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Uczestniczyła w licznych kursach zarówno w kraju, jak i za granicą m. in. w Nowym Jorku i Szwajcarii. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, zabiegami z zakresu periodontologii, implantologią oraz protetyką.

Certyfikaty
 • Licówki porcelanowe krok po kroku
 • Współczesna endodoncja
 • Wstęp do implantologii
 • Seminarium specjalistyczne: Podstawowe zabiegi chirurgi plastycznej
 • Seminarium specjalistcyzne: Czy implantacja natychmiastowa jest warta jest ryzyka
 • Seminarium specjalistyczne: Podstawowe zabiegi chirurgii plastycznej przyzębia

Zobacz więcej

ImplantologiaPeriodontologStomatologia zachowawcza
Umów wizytę
Anna Sasak Chirurg stomatolog, implantolog
Anna Sasak Chirurg stomatolog, implantolog
Certyfikaty
 • Podstawy leczenia implantologicznego
 • Nowe trendy w implantologii stomatologicznej - T.B.R. ide@implant system
 • Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym
 • Implanty - Innowacje, Konfrontacje, Komplikacje
 • Od Mikro do Makrochirurgii w Stomatologii

Zobacz więcej

ImplantologiaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Jarosław Turalski Lekarz stomatolog, Specjalista periodontolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Jarosław Turalski Lekarz stomatolog, Specjalista periodontolog

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista periodontolog.

Certyfikaty
 • Bloki kostne, podnoszenie zatok, techniki augmentacji.
 • Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z jednoczasową implantacją „Ring Technique”
 • Problemy estetyczne towarzyszące leczeniu pacjentów z chorobami przyzębia.
 • Najnowsze trendy w implantologii stomatologicznej.
 • Techniki augmentacji kości w implantologii stomatologicznej.
 • Praktyczne aspekty sterowanej regeneracji kości w oparciu o najnowsze dane kliniczne.
 • Professional GBR Training Course of OSSTEM AIC from 21 September to 22 September 2013 in Eschborn.
 • Current Concepts in American Dentistry: Advances and Innovations in Clinical Implantolgy.
 • Praktyczny kurs Implantologiczny w zakresie implantów Nobel Biocare.
 • Concept, Indication and handling of the Friadent Implant System.
 • Course in Prosthetic Solutions.
 • Postępy i innowacje w kształtowaniu wyrostka zębodołowego i podnoszeniu dna zatoki szczękowej.

Zobacz więcej

PeriodontologImplantologiaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę