Borhan Kambarji

Chirurg stomatolog

Doktor ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 2005 roku. Następnie po odbyciu stażu podyplomowego wyjechał za granicę. Pracował jako lekarz dentysta w klinice, która działała w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdobył tam doświadczenie zawodowe i zrobił specjalizacje z chirurgi stomatologicznej. Doktor Borhan Kambarji cały czas podnosi swoje kwalifikacje i wzbogaca swoje doświadczenie zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach naukowych. Jest członkiem takich organizacji jak: Jest członkiem takich organizacji jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Chirurgii Szczękowo Twarzowej (International Association of Oral Maxillo-facial Surgery IAOMS), Implantologiczna Akademia Osteointegracji (Academy of Osseointegration).

Certyfikaty

  • Nobel Biocare Global Symposium 2013
  • 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery
  • 23rd Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointergation in Rome

Usługi

  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantologia