• Pacjenci anglojęzyczni

Jacek Woszczyk

Specjalista protetyk

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi. W 1985r rozpoczął pracę w Zakładzie Protetyki Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie gdzie pracował przez 18 lat jako asystent, starszy asystent i kierownik pracowni.

W roku 1989 uzyskał tytuł lekarza stomatologii ogólnej  a w 1991 roku tytuł specjalisty w zakresie protetyki stomatologicznej.

Był kierownikiem specjalizacji 25 lekarzy. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu protetyki, implantologii i implantoprotetyki w Niemczech, USA, Włoszech, Szwecji, Hiszpanii i Francji. Prowadził liczne wykłady i szkolenia z zakresu protetyki i implantoprotetyki.

W latach 2003-2008r pełnił obowiązki konsultant- koordynatora ds.protetyki oraz konsultanta ds. stomatologii w Centrum Medycznym Enel-Med. Od 2008  członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych.

Certyfikaty

  • Szkolenie z zakresu chirurgicznego i protetycznego postępowania w systemie implantologicznym
  • Symposium Influence of passive fit on long-term success rate of implant-supported restorations

Usługi

  • Protetyka
  • Diagnostyka
  • Protetyka na implantach