• Pacjenci anglojęzyczni

Karolina Rumińska

Lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog

Karolina Rumińska – jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w latach 2008-2009 studiowała w Holandii na Radboud University in Nijmegen. W 2011 uzyskała dyplom lekarza dentysty, a od 2014 jest w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Obecnie jest w trakcie stażu w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Uczestniczyła w licznych kursach zarówno w kraju, jak i za granicą m. in. w Nowym Jorku i Szwajcarii. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, zabiegami z zakresu periodontologii, implantologią oraz protetyką.

Certyfikaty

  • Licówki porcelanowe krok po kroku
  • Współczesna endodoncja
  • Wstęp do implantologii
  • Seminarium specjalistyczne: Podstawowe zabiegi chirurgi plastycznej
  • Seminarium specjalistcyzne: Czy implantacja natychmiastowa jest warta jest ryzyka
  • Seminarium specjalistyczne: Podstawowe zabiegi chirurgii plastycznej przyzębia

Usługi

  • Implantologia
  • Periodontolog
  • Endodoncja pod mikroskopem