Krzysztof Gawriołek

Implantolog

Dr n. med. Krzysztof Gawriołek – jest  Absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Specjalistą Protetyki Stomatologicznej. Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii uzyskał na podstawie rozprawy pracy doktorskiej pt. „Ocena skuteczności terapii dysfunkcji Układu Stomatognatycznego na podstawie parametrów  ruchowych żuchwy”. Dodatkowo autor i współautor 9 publikacji z zakresu morfologii i dysfunkcji układu stomatognatycznego oraz protetyki stomatologicznej. Od 2017 jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Implantologicznego PSI ICOI. W lipcu bieżącego roku dr Gawriołek przeprowadził kurs podyplomowy „Mój Pierwszy Implant”.

 

Dr Gawriołek od wielu lat pracuje w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w Katedrze Protetyki Stomatologicznej. Obecnie na stanowisku Adiunkta. Czynnie prowadzi zajęcia dydaktyczne, również w języku angielskim. Na Uniwersytecie Medycznym Pan doktor zajmuje również stanowisko Kierownika Pracowni Symulacji Stomatologicznej.

Zawodowo interesuje się przede wszystkim imlantologią stomatologiczną, rekonstrukcją zwarcia, rehabilitacją protetyczną i  implantoprotetyczną oraz leczeniem dysfunkcji czynnościowych narządu żucia.

Prywatnie Pan doktor jest szczęśliwym ojcem sześciorga dzieci. Interesuje się zagadnieniami z zakresu teologii i uwielbia sport.  Doktor Gawriołek m. in. gra w squasha, w latach 2007-2009 zajmował II miejsce na Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem, natomiast III miejsce w trójboju siłowym. Uczestniczył również w Mistrzostwach Polski w Wieloboju Lekkoatletycznym w latach 2008-2009.

Usługi

  • Implantologia