Marcin Kowalczyk

Chirurgia stomatologiczna, implantologia,

Absolwent Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Staż podyplomowy odbył w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach m.in. “Estetyka biała i czerwona”, “Diagnostyka Implantologiczna”, “Augumentacja Zatoki Szczękowej”, “Taniec z płatami”, “Wolny przeszczep FGG”. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Członek stowarzyszeń PSI, ICOI, DGOI. Ukończył Curiculum Implantologiczne Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Uzyskał także certyfikat “Sinus lift”

Usługi

  • Chirurgia stomatologiczna
  • Implantologia