• Pacjenci anglojęzyczni

Monika Jodko

Lekarz stomatolog

Doktor Monika Jodko jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarsko-dentystycznym. Pracowała  w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, następnie rozpoczęła specjalizację z chirurgii stomatologicznej w Mazowieckim Centrum Stomatologii. W pracy kieruje się dobrem pacjenta, dokładną diagnostyką a przede wszystkim kompleksowym leczeniem stomatologicznym na najwyższym poziomie. Jest autorką licznych publikacji naukowych i uczestniczką licznych kursów i szkoleń stomatologicznych.

Certyfikaty

  • 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists
  • Innowacyjna technika podnoszenia błony śluzowej dna zatoki metodą zamkniętą przy użyciu kasety chirurgicznej CAS KIT z natychmiastową implantacją

Usługi

  • Implantologia
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Stomatologia zachowawcza
  • Diagnostyka
  • Sedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)
  • Endodoncja