Przemysław Leszczyński

Lekarz implantolog, chirurg stomatologiczny

Doktor Przemysłw Leszczyński to stomatolog w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.
Otwarty przewód doktorski w dziedzinie implantologii „Ocena kości wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem analizy fraktalnej u pacjentów po zabiegach augmentacyjnych”.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Certyfikaty

 • Chirurgiczne przygotowane jamy ustnej do leczenia protetycznego
 • Oczekiwania a rzeczywistość kliniczna – Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej. implantologii stomatologicznej
 • Zespołowe leczenie wad szkieletowych twarzoczaszki
 • Implantologia stomatologiczna - kurs do specjalizacji
 • Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym
 • Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki
 • Rozponanie i leczenie obrażeń części twarzowej czaszki
 • Diagnostyka i leczenie chorób stawu skroniowo-żuchwowego
 • Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
 • Aktualny stan wiedzy na temat estetycznej implantologii stomatologicznej
 • Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych
 • Estetyczna odbudowa zębów z zastosowaniem materiałów kompozytowych

Usługi

 • Chirurgia stomatologiczna
 • Implantologia