Klauzula Informacyjna – cele marketingowe i obsługowe

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzania Odpowiedź na zapytanie w formularzu; marketing własnych produktów i usług; [w tym profilowanie]
marketing produktów i usług Medicover Polska*; [w tym profilowanie]
kontakt zwrotny lub odpowiedź na zadane pytanie;
Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda; nasz uzasadniony interes
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do sprzeciwu;
prawo dostępu do danych osobowych;
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu DentaCare Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DentaCare Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez formularz kontaktowy na stronie www.dentacare.pl
  • telefonicznie: 500 900 603
 1. Inspektor ochrony danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD DentaCare Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: IOD@dentacare.pl

  Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Patryk Kuchta.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do nas zapytania w innej formie, Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu. To przetwarzanie odbywa się na naszym uzasadnionym interesie.
  Jeśli udzieliłeś stosownych zgód, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz – jeżeli wyrazisz na to zgodę – produktów i usług Medicover Polska.W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.W każdym z powyższych przypadków będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.Dane, które przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes przetwarzać będziemy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;
  • dostawcom usług IT,
  • agencjom marketingowym,
  • agencjom badawczym.
   Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację –w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 800 923 061lub wysyłając zgłoszenie na adres iod@dentacare.pl

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Rabat
  rodzinny

 • System
  ratalny

 • Płatności
  kartą

 • klimatyzacja

 • wi-fi

 • parking

 • podjazd dla
  niepełnosprawnych

 • powiadomienia
  SMS

 • kącik zabaw
  dla dzieci

 • muzyka
  w gabinecie

 • sklep
  stomatologiczny

inne udogodnienia