Usługi DentaCare

Periodontolog

Periodontologia to dziedzina stomatologii, która zajmuje się chorobami przyzębia: dziąseł, kości wyrostka zębodołowego, ozębnej i cementu korzeniowego. Choroby przyzębia występują u Pacjentów niemal tak często jak próchnica zębów. Dlatego nie można przecenić leczenia i profilaktyki adekwatnej do stanu zaawansowania choroby. Lekarz periodontolog zbada stan zdrowia przyzębia oraz doradzi odpowiednie leczenie.

W klinikach DentaCare Warszawa oferujemy kompleksowe leczenie obejmujące usuwanie kamienia metodą ultradźwiękowa, kiretaż, regenerację wyrostka zębodołowego, szynowanie rozchwianych zębów, przeszczepy dziąsła. Posiadamy specjalistyczny sprzęt laserowy do przeprowadzania zabiegów w naszych placówkach.

W naszej klinice Dentacare Warszawa Bemowo periodontolog wykonuje następujące zabiegi w zakresie:
regeneracji kości, pokrycia recesji dziąsłowych, pogłębienia przedsionka, gingiwektomii/gingiwoplastyki, gingiwoosteoplastyki, plastyki wędzidełek warg i języka, wydłużania koron zębów do protetycznego leczenia, usuwania guzków błon śluzowych, pobierania wycinków do badań histopatologicznych.

W Dentacare Poznań Garbary również przyjmuje wykwalifikowany i wysoko ceniony przez pacjentów specjalista periodontolog, który uczestniczył w licznych kursach specjalizacyjnych, m.in. z zakresu niechirurgicznego i chirurgicznego leczenia chorób dziąseł i przyzębia.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi biografiami naszych specjalistów przyjmujących w naszych placówkach oraz do skorzystania z naszych usług.

Specjaliści wykonujący zabieg:
Erwin Kaczmarek Lekarz stomatolog
Erwin Kaczmarek Lekarz stomatolog

Ukończył Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizuje się w zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej i periodontologii. W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu zdobył doświadczenie z chirurgii stomatologicznej. Uczestnik wielu kursów z zakresu chirurgii stomatologicznej i niechirurgicznego i chirurgicznego leczenia chorób dziąseł i przyzębia. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. W wolnych chwilach uprawia trithlon.

Certyfikaty
 • Terapia resekcyjna „Niszcz, ale dla zdrowia”
 • Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia dla lekarzy i higienistek
 • Podstawy chirurgii periodontologicznej oraz mikrochirurgii „Bądź jak motyl”
 • Terapia regeneracyjna
 • Międzynarodowy Kongres: „ XV-lecie Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii” oraz Konferencja Rzecznika Praw Dziecka dotycząca roli lekarza – dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci
 • XII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Postępy w Medycynie Sportowej
 • Konferencja Naukowa „Najnowsze osiągnięcia w chirurgii – Poznań 2012”
 • Dental News VII – Nowe Horyzonty

Zobacz więcej

Periodontolog
Umów wizytę
Tomasz Kaczyński lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog
 • pacjenci obcojęzyczni
Tomasz Kaczyński lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog

Ukończył z wyróżnieniem studia a Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Kontynuuje edukację jako doktorant w dziedzinie periodontologii i jest zatrudniony na stanowisku rezydenta w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył dziewięciomiesięczny staż zagraniczny w Selcuk University. Stale podnosi swoje umiejętności na krajowych i zagranicznych kursach. Na co dzień́ zajmuje się kompleksowym leczeniem stomatologicznym, wykonując zabiegi z zakresu periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii. Prywatnie interesuje się sportem i dużo podróżuje.

Certyfikaty
PeriodontologImplantologiaProtetykaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę
Agnieszka Peret Specjalista periodontolog
 • Lekarz przyjazny dzieciom
 • Pacjenci anglojęzyczni
Agnieszka Peret Specjalista periodontolog

Doktor Agnieszka Peret jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Od początku ukierunkowana na rozwój w zakresie Periodontologii, od 2013 r. specjalista periodontolog. Zajmuje się wykonywaniem specjalistycznych zabiegów z zakresu periodontologii m. in.: regeneracji  kości, pokrycie recesji dziąsłowych i wydłużaniem koron zębów do leczenia protetycznego. Uczestniczka wielu kursów i konferencji naukowych w szczególności  w obszarze nowoczesnych technik chirurgicznego leczenia przyzębia i chirurgii śluzówko-dziąsłowej.

Certyfikaty
 • Laseroterapia
 • Od plaśniawek do raka- diagnostyka zmian błon śluzowych jamy ustnej w praktyce lekarza peroidontologa
 • Elektrochirurgia
 • Problemy śluzówkowo- dziąsłowo kostne leczenie chirurgiczne
 • Problemy estetyczne towarzyszące leczeniu pacjentów z chorobami przyzębia
 • Perioortodoncja
 • Wydłużanie koron klinicznych zębów z punktu widzenia praktyka
 • Recesja dziąsłowa
 • Regeneracja tkanek

Zobacz więcej

PeriodontologChirurgia stomatologicznaUsunięcie kamienia nazębnego (scaling)Przegląd jamy ustnejDiagnostykaSedacja wziewna (leczenie gazem rozweselającym)
Umów wizytę
Karolina Rumińska Lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Karolina Rumińska Lekarz stomatolog, periodontolog, implantolog

Karolina Rumińska – jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w latach 2008-2009 studiowała w Holandii na Radboud University in Nijmegen. W 2011 uzyskała dyplom lekarza dentysty, a od 2014 jest w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Obecnie jest w trakcie stażu w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Uczestniczyła w licznych kursach zarówno w kraju, jak i za granicą m. in. w Nowym Jorku i Szwajcarii. Zajmuje się leczeniem zachowawczym, zabiegami z zakresu periodontologii, implantologią oraz protetyką.

Certyfikaty
 • Licówki porcelanowe krok po kroku
 • Współczesna endodoncja
 • Wstęp do implantologii
 • Seminarium specjalistyczne: Podstawowe zabiegi chirurgi plastycznej
 • Seminarium specjalistcyzne: Czy implantacja natychmiastowa jest warta jest ryzyka
 • Seminarium specjalistyczne: Podstawowe zabiegi chirurgii plastycznej przyzębia

Zobacz więcej

ImplantologiaPeriodontologStomatologia zachowawcza
Umów wizytę
Justyna Stankiewicz Specjalista periodontolog
 • Lekarz przyjazny dzieciom
Justyna Stankiewicz Specjalista periodontolog

Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie (1994 rok). Od 1995 asystent w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie.   W 1997 roku uzyskała  tytuł specjalisty I -wszego stopnia w zakresie stomatologii ogólnej, a w 2001 roku tytuł specjalisty II-iego stopnia w zakresie periodontologii.

Po przekształceniu Polikliniki CSK WAM w SP ZOZ pracuje w gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia Poradni Dentystycznej tej jednostki.

Autorka i współautorka licznych publikacji, głównie z zakresu zastosowań laserów w leczeniu chorób błon śluzowych i przyzębia.
W 2010 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pracuje w Klinice Dentacare Bemowo właściwie od początku jej istnienia, opiekując się tam licznym gronem pacjentów.
Prywatnie wielbicielka podróży, kotów i sience-fiction.

Certyfikaty
 • Nowoczesna laseroterapia i laserodiagnostyka w procedurach stomatologicznych,
 • Laser Nd:YAG w endodoncji i periodontologii” – wystąpienie
 • Ocena reakcji tkanek przyzębia
 • Thermographic Assessment of Thermal Effects of Er:YAG Laser in Periodontal Surgery” (prezentacja). VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie,
 • Nowe zastosowania lasera Er:YAG w periodontologii. Laserowy skaling
 • Ocena reakcji miazgi zęba szczura na promień lasera Nd:YAG podczas opracowywania szczeliny dziąsłowej oraz symulacji badania żywotności – część II,
 • Makroskopowe porównanie dynamiki gojenia się ran języka wykonanych skalpelem i laserem CO2 w warunkach doświadczalnych
 • Termograficzna ocena cieplnego oddziaływania lasera Er:YAG w chirurgii periodontologicznej.
 • Ocena oddziaływania lasera Er:YAG na tkanki miękkie w chirurgii periodontologicznej” – prezentacja
 • Termograficzna ocena cieplnego oddziaływania lasera Er:YAG w chirurgii periodontologicznej.
 • Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii oraz medycynie rodzinnej,
 • Histologiczna ocena procesów gojenia tkanek miękkich poddanych działaniu lasera Er:YAG – doniesienie wstępne – prezentacja
 • Histologiczna ocena procesów gojenia tkanek miękkich poddanych działaniu lasera Er:YAG
 • Stan uzębienia i przyzębia żołnierzy rozpoczynających służbę wojskową.
 • Zastosowanie nowoczesnych metod klinicznych we współczesnej protetyce stomatologicznej

Zobacz więcej

PeriodontologLakowanieUsunięcie kamienia nazębnego (scaling)Przegląd jamy ustnejFluoryzacjaPiaskowanie zębówStomatologia zachowawczaDiagnostykaEndodoncja
Umów wizytę
Jarosław Turalski Lekarz stomatolog, Specjalista periodontolog
 • Pacjenci anglojęzyczni
Jarosław Turalski Lekarz stomatolog, Specjalista periodontolog

Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista periodontolog.

Certyfikaty
 • Bloki kostne, podnoszenie zatok, techniki augmentacji.
 • Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z jednoczasową implantacją „Ring Technique”
 • Problemy estetyczne towarzyszące leczeniu pacjentów z chorobami przyzębia.
 • Najnowsze trendy w implantologii stomatologicznej.
 • Techniki augmentacji kości w implantologii stomatologicznej.
 • Praktyczne aspekty sterowanej regeneracji kości w oparciu o najnowsze dane kliniczne.
 • Professional GBR Training Course of OSSTEM AIC from 21 September to 22 September 2013 in Eschborn.
 • Current Concepts in American Dentistry: Advances and Innovations in Clinical Implantolgy.
 • Praktyczny kurs Implantologiczny w zakresie implantów Nobel Biocare.
 • Concept, Indication and handling of the Friadent Implant System.
 • Course in Prosthetic Solutions.
 • Postępy i innowacje w kształtowaniu wyrostka zębodołowego i podnoszeniu dna zatoki szczękowej.

Zobacz więcej

PeriodontologImplantologiaChirurgia stomatologiczna
Umów wizytę